När vi kommer till mässor har jag alltid designat montrar åt mina uppdragsgivare. De senaste sju
åren har jag även konstruerat och byggt alla montrar för A-förpackning och Bröderna Ljungquist,
allt är utskuret och byggt i wellpapp, väggar, diskar, bord och stolar.

Art Director Hans Thorsson
Postadress: Hästebäcksvägen 23 A, 427 40 Billdal
Telefon: 070 731 27 53, E-post: hans.thorsson@adht.se